Det finns inte ett rätt sätt att paddla på. Men det finns naturlagar och fysiologiska principer som är grundläggande inom all form av paddling. Utifrån dessa parametrar sätter vi vårt fokus. Genom att förstå, utmana och samspela med alla variabler kommer du lättare hitta din personliga och optimala teknik.

> Direkt till träning / kurser

Förutom träning och kurser vill vi vara med och supporta utvecklingen av stand up paddling genom att ha en dynamisk och öppen dialog kring sporten som helhet. Vi tror på korsbefruktning mellan olika sporter, aktiviteter och tekniker för att på bästa sätt stötta både den enskilde paddlaren och SUP-gemenskapen som helhet.